SYSTEM AF-50 Aluminium fasadowe

SYSTEM AF-50

System ścian słupowo – ryglowych AF-50 firmy Morad gwarantuje znakomity efekt wizualny i doskonałe zabezpieczenie przed oddziaływaniem warunków atmosferycznych. Elastyczność systemu umożliwia konstruowanie ścian wklęsłych, wypukłych, tworzenie fragmentów narożnych, łamanych w poziomie i w pionie – pozwala więc na wykonanie różnorodnych konstrukcji począwszy od typowej ściany osłonowej, poprzez rozbudowę ściany o dużych płaszczyznach przeszklenia, mocowanych do istniejących budynków lub do specjalnie przygotowanych przestrzennych konstrukcji stalowych. Dzięki dużym kanałom odwadniającym słupów system doskonale sprawdza się jako konstrukcja dachowa, świetlik dachowy a także ogród zimowy.

Opis dodatkowy

Kształtowniki posiadają szerokość wizualną 50 mm a w zależności od wymagań statyki dobierany jest słup i rygiel o odpowiedniej głębokości. Profile słupów i rygli można również dodatkowo wzmocnić poprzez wsunięcie w komorę profilu standardowej rury prostokątnej. Możliwe jest stosowanie wypełnień w zakresie od 1 do 45 mm grubości. Wysokiej klasy izolacyjność termiczną i akustyczną uzyskano dzięki zastosowaniu specjalnych uszczelek z EPDM oraz izolatorów z PCV. Profile tłoczone są ze stopu EN AW-6060 wg PN-EN 573-3:2009. Tolerancje wymiarów i kształtu są zgodne z normą PN-EN 12020-2:2001. Wszystkie systemy firmy Morad są wzajemnie kompatybilne, co pozwala na bezproblemowe zestawienie systemów okiennych i drzwiowych w celu stworzenia całościowych rozwiązań, co daje projektantom dużą swobodę projektowania obiektów architektonicznych.

Pobierz katalog