Żaluzje fasadowe

Nowoczesne rolety

Nowoczesne i efektywne rozwiązania ochrony przeciwsłonecznej. Żaluzje fasadowe są nowoczesnym, eleganckim produktem mocowanym na zewnątrz fasady budynku. Lekka i prosta budowa doskonale sprawdzi się w nowoczesnych obiektach architektonicznych, charakteryzujących się dużymi przeszkleniami, a także w konstrukcjach aluminiowych.

Systemy żaluzji fasadowych ANWIS chronią wnętrze budynku przed nadmiernym jego nasłonecznieniem oraz popra­wiają zewnętrzny wygląd obiektu. Ich stosowanie powoduje znaczne oszczędności w zużyciu energii cieplnej niezbędnej do klimatyzowania przesłanianych pomieszczeń. Montowane na dużych elewacjach działają jak izolator, który wpływa na odpowiedni rozkład temperatury w pomieszczeniu i pomaga w pracy klimatyzacji – nie obciążając jej. Między powierzchnią lamelową, a szybą wytwarza się bariera termiczna, czyli masa powietrza, która spowalnia wymianę ciepła. Dzięki czemu przy temperaturze 35°C na zewnątrz, można obniżyć temperaturę wewnątrz budynku nawet o 10°C. Ponadto żaluzje skutecznie zmniejszają natężenie hałasu. Żaluzje zewnętrzne zmieniają wygląd fasady, nadając jej ciekawy i nowoczesny charakter. Ich głównym elementem są poziome lamele aluminiowe o różnych kształtach i szerokościach.

Firma ANWIS oferuje lamele o przekroju poprzecznym w kształcie litery C, Z, F a także NOWOŚĆ – lamele w kształcie litery S. Szerokości lamel zależą od typu żaluzji i wynoszą odpowiednio: 65 mm, 70 mm, 80 mm i 90 mm. Płynne sterowanie żaluzją fasadową ANWIS pozwala na jej podnoszenie i opuszczenie, a także zmianę położenia kąta lamel. Otwieranie i zamykanie żaluzji w zakresie 90° i 180° daje możliwość komfortowego ustawienia stopnia przeni­kania światła i ciepła do wnętrza pomieszczenia.

Wysokość pakietu złożonej żaluzji w pozycji podciągniętej jest różna w zależności od typu systemu i jego gabarytów. Wielkość ta jest istotna z punktu widzenia architektonicznego, bowiem należy zaprojektować miejsce nad oknem, aby zmieścić cały pakiet lamel. Lamele żaluzji fasadowych ANWIS pokryte są wysokiej jakości lakierami odpornymi na działanie warunków atmos­ferycznych i standardowo dostępne są w wybranych kolorach wg palety RAL. Istnieje możliwość wykonania żaluzji zewnętrznej w kolorze niestandardowym.

Górna część żaluzji jest często zasłaniana elewacją lub zamknięta przez specjalnie dobrane osłony maskujące tzw. blendy. W tym przypadku kolorystyka osłon bocznych oraz osłon maskujących może być również dobrana indywidualnie wg kolorów z palety RAL.

W celu zabezpieczenia żaluzji przed działaniem wiatru, lamele aluminiowe posiadają dodatkowe stabili­zatory w postaci bocznych prowadnic lub stalowych linek w osłonie z PCV.

Prowadnice, lamele oraz rynna dolna wykonane są z aluminium odpornego na czynniki atmosferycz­ne oraz dodatkowo zabezpieczone wysokiej jakości lakierami. Ciężar własny żaluzji wynosi średnio 2-3 kg na m², i nie stanowi istotnego obciążenia dla konstrukcji budynku. Lekka i prosta budowa żaluzji fasadowych, a także wykończenie prowadnic, blach osłonowych i elementów mocujących zapewnia systemowi stabilność i trwałość. Żaluzje zewnętrzne montowane są do ramy okna, konstrukcji fasady lub bezpośrednio do ściany. Decyzję o wyborze systemu oraz sposobie jego montażu warto przewidzieć na etapie projektowania obiektu.

Żaluzje mogą być sterowane ręczne – przy pomocy mechanizmu korbowego lub elektrycznie przy pomocy silnika. Sterowanie silnikiem elektrycznym jest nie tylko wygodne, ale również korzystne z punktu widzenia ekonomicznego, gdyż jeden silnik może sterować dwoma lub większą liczbą żaluzji. Ponadto istnieje możliwość współpracy z systemem automatyki pogodowej. Opcjonalnie można zastosować automatykę z możliwością podłączenia do inteligentnego systemu zarzą­dzania fasadami dynamicznymi – interfejs użytkownika to prosty w obsłudze program PC.
Przesłony zewnętrzne stanowią istotny element wyposażenia budynku. Odpowiednio dobrane zabezpieczą pomieszczenie przed nadmiernym nagrzaniem, stworzą korzystne warunki optyczne, a dodatkowo pozwolą ograniczyć pracę urządzeń klimatyzacyjnych.